مشخصات فردی
نام:مرتضی پارسا
تاریخ تولد:1353
جنسیت:متاهل
درباره من:شاعر ...

و هر توضیح دیگری حشو قبیح است .
مشخصات تماس
ایمیل:morteza.parsa
شناسه Yahoo:@yahoo.com